מוזאון ישראל בדגש על תקופת בית שני עם פרופ' איל רגב

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורסים של פרופ' איל רגב

פרטי הסיור: 

הגעה עצמית למוזאון ישראל (בירושלים) בשעה 9:40

שימו לב הסיור ביום שישי!

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה