סיור באשקלון, תל קסילה ועזבת צרטה עם פרופ' אבי פאוסט- יום שישי!

מספר הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכל תלמידי המחלקה

פרטי הסיור: 

יציאה לסיור בשעה 7:30 משער הרכב, בר אילן

במהלך הסיור נבקר בתל אשקלון, תל קסילה ועזבת צרטה.

נא להביא כובע, מים ואוכל לכל היום.

סיום עד שעה 14:30 ביום שישי.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה