ארץ פלשתים עם עמית דגן (יום שישי!)

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח

פרטי הסיור: 

יציאה משער הרכב, בר אילן בשעה 8:00

במהלך הסיור נבקר באתרים- תל צפית, מוזיאון הפלישתים באשדוד, אשדוד ים

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה