עיר דוד עם איל מרון

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
קורס: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס- ירושלים הקדומה

פרטי הסיור: 

נפגשים בכניסה למרכז המבקרים עיר דוד בשעה 8:40 - הגעה עצמית

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה