צפון רמת הגולן עם מוטי רובנשטיין

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

פתוח לכל תלמידי המחלקה

תלמידי ברוקדייל המעוניינים להצטרף, אנא הרשמו באתר ותשלמו את שובר התשלום לסיור בסך 100 ש"ח.

את השובר ניתן לקחת ממזכירות המחלקה (לשלם בבנק ולהשיב למזכירות).

פרטי הסיור: 

יציאה משער הרכב, בר אילן בשעה  7:30.

אפשרות לאיסוף בתחנת הדלק של כביש 6 בשעה 8:00.

במהלך הסיור נבקר באזור צפון הגולן ומורדות החרמון

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה