אתרים ברזליים מדרום לירושלים עם ד"ר שון זליג אסטר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

יציאה משער הרכב, בר אילן, בשעה 7:30

סיור בסביבות ירושלים וגוש עציון

תחנות איסוף ימסרו בהמשך

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה