נאות קדומים עם פרופ' זוהר עמר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

סיור בנאות קדומים עם פרופ' זוהר עמר

יציאה משער הרכב של בר אילן בשעה7:30

אפשרות להגעה עצמית לנאות קדומים בשעה 8:00- למגיעים עצמאית אנא לעדכן את רכז הסיורים במייל- gr.siyurim@biu.ac.il

להביא ספר תנ"ך!

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה