גן זאולוגי ת"א- עם ד"ר משה נתן (יום שישי!)

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

תיקון הכתוב לעיל-

הסיור מיועד לתלמידי הקורס- הכרת החי של ד"ר משה נתן

פרטי הסיור: 

 

נפגשים בכניסה לגן הזאולוגי תל אביב בשעה 8:00

ומסיימים בסביבות 12- 13:00

 

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה