,תל מרשה ובית גוברין עם פרופ' בועז זיסו

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס-

שימו לב- הסיור בחופשת סמסטר!

פרטי הסיור: 

סיור בתל מרשה ובית גוברין

יציאה מבר אילן, שער הרכב בשעה 8:00

אפשרות להגעה עצמית לגן לאומי תל מרשה (אנא לתאם עם אחראי הסיור)

 

שימו לב הסיור בחופשת סימסטר

 

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה