חצור ותל דן בית ציידה ותל כינרות עם פרופ' אהרון מאיר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

מיועד לתלמידי המבוא לארכיאולוגיה של תקופת הברונזה והברזל,

סטודנטים שאינם בקורס מוזמנים להצטרף

פרטי הסיור: 

יציאה משער הרכב, בר אילן בשעה 7:30

במהלך הסיור נבקר באתרים חצור ותל דן בית ציידה ותל כינרות

אנא לדאוג לאוכל לכל היום, כלי כתיבה, ביגוד חם.

נקודות איסוף בדרך יפורסמו בשבוע הסיור, אנא להתעדכן.

הרשמה לסיור: 
ההרשמה סגורה