הדים מן העבר: המוסיקה בעת העתיקה באספקט משווה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 16-14, סמסטר ב'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי