חקלאות, כלכלה ומסחר בארץ ישראל בעת העתיקה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 12-14: סמסטר ב'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי