צמחים בשירות האדם חלק ב

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 18-16, סמסטר ב', בניין 410 חדר 226

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי