חברות מסורתיות בארץ ישראל וברחבי העולם: ציידים, לקטים וחקלאים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב, 14-16, סמסטר ב'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי