בעיות נבחרות בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 18-16, שנתי

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי