"המדינה שבדרך" 1939 - 1949

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 12-10, סמסטר ב'

סילבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי