ירושלים בימי הבית השני, ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור התגליות החדשות

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
מתוקשב, קורס קייץ

סילבוס

בשיתוף מכון מגלים

תואר ראשון / שני

 

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי