מבוא לפרה היסטוריה של א"י

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד' ,18-16,שנתי בניין 410 חדר 225

סילבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי