משחזרים עולם קדום: ניסויים והתנסויות בתרבות חומרית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
סמסטר א

סילבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי