תרגיל מעשי ארכיאולוגיה מקראית של השדה חפירה בתל צאפי

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
חפירות

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי