פולחן ומקדשים בתקופת המקרא

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג' ,18-20, שנתי

סילבוס

תואר ראשון / תואר שני

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי