עשה ואל תעשה: סדנה לעיבוד ולפרסום קרמיקה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 20-18, סמסטר ב'

תואר שני

תואר ראשון - שנים ב' ו- ג'

סילבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי