"להכות בברזל": נושאים בוערים ומחלוקות על הארכיאולוגיה של א"י בתק' הברזל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 14-16, סמסטר א'

תואר ראשון / שני

סילבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: 

. ביבליוגרפיה: (רשות)

י. ליוור. תשכ"ד. ההיסטוריה הצבאית של א"י בימי המקרא. תל אביב:מערכות

י. אפעל. תשנ"ו. כעיר הנצורה: המצור וגילוייו במזרח הקדום. ירושלים: מגנס

י. ידין. תשכ"ג. תורת המלחמה בארצות המקרא. ירושלים:החברה הבינ"ל להוצאה לאור (הספר יצא גם באנגלית – מומלץ ביותר – שווה לעקוב אחרי מהלך הקורס לפי הפרקים בספר)

J. Hackett (ed.). 1989. Warfare in the Ancient World. Facts on File: New York

J. Keegan. 1993. A History of Warfare. New York: Vintage

P. Kern. 1999. Ancient Siege Warfare. Indiana: IndianaUniversity Press