מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת הברונזה והברזל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב',12-10, סמ ב' וגם בשעות 12-14, בניין 410 חדר 225

סילבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי