בני אדם הקימוה – ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
מתוקשב

קורס מתוקשב

סילבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי