בני אדם הקימוה – ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
מתוקשב, סמסטר ב'

סילבוס

קורס מתוקשב, וירטואלי

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי