אדם ונוף בארץ מנשה: היבטים גיאוגרפיים, היסטורים וארכיאולוגיים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
קורס שטח, סמסטר ב'

 

סילבוס

תואר ראשון / שני

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי