פרקים נבחרים ביחסי נוף-אדם

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 12-10, סמ' ב' בניין 410 חדר 226

 

סילבוס

תואר ראשון / שני

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי