עלייתה ושקיעתה של יפו בעת החדשה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג',14-12, סמסטר ב'.

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
מיקום: 
סמ' א' 410/225 סמ' ב' 403/211