תרומת הגיאוגרפים להכרת ארץ ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 10-8, סמסטר ב'.

סילבוס

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי