ירושלים מראשיתה ועד שלהי ימי הבית הראשון

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
שנתי - קורס מתוקשב

תואר שני

תואר ראשון ושני

סלבוס

מרצים:

ד"ר אייל ברוך

ד"ר אייל מירון

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי