גיאוגרפיה היסטורית מספרי יהושע ושופטים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' 14-16, בניין 410 חדר 225 שנתי

סילבוס

תואר ראשון ותואר שני שנים ב-ג

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי