שרידי התקופה האשורית בארץ ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' 10-8, סמסטר ב'

תואר שני

תואר ראשון - שנים ב' ו-ג'

סלבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי