מקורות כתובים: ארץ-ישראל בתקופת המקרא

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 10-12, סמסטר ב'

סלבוס

תואר ראשון - שנה א' מבוא

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי