איך לדובב אתר: סדנה בהדרכת באתרים מתק' המקרא

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 12-14, סמסטר ב', ביין 410 חדר 226 וגם בשעות 18-16

סלבוס

תואר ראשון, שנה א' - מבוא

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי