מבוא לביבליוגרפיה וכתיבה אקדמית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 16-14, סמסטר ב'

סלבוס

תואר ראשון, שנה א' - מבוא

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי