הסכסוך היהודי-ערבי

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 14-12, סמסטר ב'. בניין 410 חדר 225

סילבוס

תואר ראשון, שנים ב-ג

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי