חיפה בעת החדשה: מכפר דייגים לבירת הצפון

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 20-18, סמסטר א'.

סלבוס

תואר ראשון, שנים ב-ג

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי