עלייתה ושקיעתה של יפו בעת החדשה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 20-18, סמסטר ב'.

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי