אתרים במרחב: יישומי GIS בארכיאולוגיה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 12-14, סמסטר א'

תואר שני

תואר ראשון - שנים ב' ו-ג'

סלבוס

 

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי