השליטה באש-המהפכה התרבותית הראשונה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 12-14, סמסטר א', בניין 504 חדר 1

סילבוס

תואר ראשון, כל השנים

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי