מהפכות קדומות גילויים והמצאות בפרהיסטוריה של האדם

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 12-10, סמסטר א'

סלבוס

תואר ראשון, כל השנים

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי