ירושלים בתקופה הצלבנית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
קורס שטח

סלבוס

תואר ראשון / שני

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי