מבוא לארכיאולוגיה של מצרים העתיקה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יוםב', 20-18, סמ' ב' בניין 410 חדר 225

 

תואר ראשון / תואר שני

סילבוס

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי