הארכיאולוגיה בעין הציבור: מוזיאונים לארכיאולוגיה בישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 20-18, סמסטר א'

תואר שני

תואר ראשון - שנה ב' ו- ג'

סלבוס

 

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי