יסודות הסקר הארכיאולוגי

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 12-10, סמסטר א',

 

סילבוס

 

 

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי