העיר שמתחת לעיר: קורס שטח בעכו הצלבנית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
קורס שטח, סמסטר א'

סילבוס

תואר ראשון שנים ב-ג

תואר שני

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי