מסע הצלב הראשון: קריאה בתיאוריהם של עדי ראיה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 16-14, סמסטר א'

סלבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי