רמת הנגב והר כרכום: אדם, טבע ונוף

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
קורס שטח , סמסטר א'

סילבוס

תואר ראשון שנים ב-ג

תואר שני

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי