מקיבוץ למושב עולים - סוגיות בהתיישבות, בישוב ובמדינה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד' שנתי, בנין 410 חדר 226

סילבוס

תואר ראשון שנים ב-ג

תואר שני

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי