יסודות הגיאוגרפיה הפיסית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 16-18, סמסטר א', בניין 504 חדר 1

 

סילבוס

תואר ראשון שנה א מבוא

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי