נשים ומגדר

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 16-18, שנתי

סילבוס

תואר ראשון שנים ב-ג

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי