"שצת ובצת ופי מצורבה וחנותה": הגלל המערבי במבט רב-תחומי

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
קורס שטח

סילבוס

תואר ראשון שנים ב-ג, סמסטר ב

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי