משפחה בראי התקופה: תדמית ומציאות במשפחה הארצישראלית לנוכח תמורות היסטוריות, 1960-1882

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 20-18, שנתי

סלבוס

 

 

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי