כלי חרס בא"י בתקופה-ההלינסטית, רומית וביזנטית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד' 14-12,סמ' ב' בניין 410 חדר 225

סילבוס

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי