ארץ ישראל בתקופת הבית השני

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
סמסטר א

תואר ראשון שנה א - מבוא

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: