מלחמות ישראל מראשית המנדט עד מלחמת העצמאות

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א 20-18 שנתי

 

סילבוס

תואר ראשון כל השנים בחירה

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי