נלחמים ומרפאים בארץ הקודש: המסדרים הצבאיים בממלכה הצלבנית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 16-14, שנתי


סלבוס

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי