דת ומדינה במדינת ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב',18-20, סמסטר ב', בניין 502 חדר 25

סילבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי