מלחמות ישראל ערב ממלחמת העצמאות לקדש

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א 18-16 שנתי

סלבוס

 

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי