מקומות קדושים בארץ ישראל בעת החדשה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 10-12, סמסטר ב'.

 

סלבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי