הכפר בארץ-ישראל המודרנית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 18-16, סמסטר ב'.

 

סלבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי