תולדות הרפואה בארץ ישראל מימי הביניים ועד העת החדשה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג' 12-10, סמסטר א'

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי