עולם החקלאות והצומח הארץ ישראלי בימי הביניים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג' 12-10, סמסטר ב'

 

 

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי