שימור ותיירות בירושלים החדשה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 10-8, סמסטר ב'

תואר שני

תואר ראשון שנים ב' ו-ג'

סלבוס

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי