עיר וכפר בארץ ישראל בעת החדשה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 18-16, שנתי

סילבוס

תואר שני

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי