ילדי תימן הנעלמים-פולמוסים עכשווים על פרשיות היסטוריות

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 16-18, שנתי

סלבוס

תואר ראשון, שנים ב-ג

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי