האיובים

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 10-8, סמסטרב'

סילבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: 

ביבליוגרפיה: (חובה)

ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: חומר הקריאה לשיעורים

חומר מחייב למבחנים:

פרקים רלבנטיים מתוך הספר בעריכת השלח. לצרוס יפה "פרקים בתולדות הערבים והאסלאם" , מספרו של היו קנדי "מחמד והח'ליפות" ,

מספרו של קלוד כאהן "האסלאם, מלידתו עד תחילת האימפריה העות'מאנית