מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית הקדומה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 18-16, סמסטר א'.

 

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי