מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית הקדומה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 12-10, סמסטר א'.

סילבוס

שנה א' - מבוא

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי